×

realizatorzy:

KAROLINA
FRANKOWSKA

2005 – (rok ukończenia) Wydział Reżyserii, specjalność: scenariopisarstwo PWSFTviT w Łodzi

 

2002 – (rok ukończenia) filozofia na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie