×
Dominik Nikitorowicz fot. Krzysztof Szpryngiel (7)